Sunday, June 7, 2009

Оптички леќи

Што е леќа ?
Какви видови леќи постојат ?
Кои се елементите на една леќа ?
Што јачина на оптичка леќа ?
Како гласи равенка на леќа ?
Какви ликови се обиваат кај растурни леќи ?

No comments:

Post a Comment